Välkommen till Infogeneratorn!

Här hjälper vi dig med anpassad och kvalitetssäkrad information om våld i nära relationer på 24 olika språk.

Med hjälp av Infogeneratorn kan du som arbetar med våld i nära relationer ta fram anpassad och kvalitetssäkrad information till våldsutsatta. Infon kan du sedan lägga på hemsidan, skriva ut och ge till en klient eller lägga i väntrummet.

Hur du använder Infogeneratorn

Infogeneratorn är ett arbetsverktyg för dig som arbetar med personer utsatta för våld i en nära relation. Infogeneratorn syftar till att stödja kommuner i att ge invånarna lättillgänglig och korrekt information om stöd  vid våldsutsatthet i nära relationer. Genom fyra enkla steg kan du få kvalitetssäkrad information anpassad till lokala förhållanden på 24 olika språk:

1. Välj innehåll

2. Fyll i kontaktuppgifter

3. Välj språk

4. Sprid informationen via webben eller skriv ut informationen och dela ut.
Informationen kan sedan läggas på hemsidan eller användas som informationsblad att lägga i väntrummet eller dela ut till de som behöver veta vilket stöd som finns att få kring våld i nära relationer.Vanliga frågor

Vem är målgrupp för infogeneratorn?
Infogeneratorn är till för dig som yrkesverksam. Texterna som du producerar är till för våldsutsatta.

Måste jag generera en ny text varje gång jag behöver en?
Nej! Spara ner texterna på din dator så har du  obegränsad tillgång till dem.

Ska jag skriva in kontaktuppgifter till alla i kommunen som ger stöd?
Tänk på att den som läser informationen lätt ska kunna komma till rätt person, och fyll i kontaktuppgifter därefter. 

Vad är det jag kan anpassa i infogeneratorn?
Du kan välja vilka texter du vill översätta och vilka kontaktuppgifter so ska visas med varje text. Du kan välja vilka språk du behöver texterna på, ett eller flera. Du kan inte ändra i själva innehållet i texten.