Välkommen till Infogeneratorn!

Här hjälper vi dig med anpassad och kvalitetssäkrad information om våld i nära relationer på 24 olika språk.

Med hjälp av Infogeneratorn kan du som arbetar med våld i nära relationer ta fram anpassad och kvalitetssäkrad information till våldsutsatta. Infon som du får ut som pdf och html kan du sedan lägga på hemsidan, skriva ut och ge till en klient eller lägga i väntrummet.

Hur du använder Infogeneratorn

Infogeneratorn är ett arbetsverktyg för dig som arbetar med personer utsatta för våld i en nära relation. Infogeneratorn stödjer kommuner i att ge invånarna lättillgänglig och korrekt information om stöd vid våldsutsatthet i nära relationer. Genom fyra enkla steg kan du få kvalitetssäkrad information anpassad till lokala förhållanden på 24 olika språk:

1. Välj målgrupp
Vilken målgrupp vill du rikta dig till? Här kan du välja mellan våldsutsatta, våldsutövare, ung och utsatt för våld eller barn som far illa.

2. Fyll i kontaktuppgifter till verksamheten
Här fyller du i kontaktuppgifter till den verksamhet som du vill att målgruppen ska vända sig till, exempelvis socialtjänst eller kriscentrum. Det kan också vara en enskild handläggare.

3. Välj språk

4. Spara ner
Dina filer genereras i pdf och html. Spara ner dem på din dator.

5. Sprid informationen
Nu kan du sprida informationen via webben eller skriv ut pdfen och lägga som ett informationsblad i väntrummet eller dela ut till klienter du möter.Vanliga frågor

Kostar det något att använda Infogeneratorn?
Nej, det är helt kostnadsfritt.

Behöver jag ett inlogg för att använda verktyget?
Nej, det går bra att använda direkt.

Vem är målgrupp för Infogeneratorn?
Infogeneratorn är till för dig som yrkesverksam. Texterna som du producerar är till för våldsutsatta.

Måste jag generera en ny text varje gång jag behöver en?
Nej! Spara ner texterna på din dator så har du obegränsad tillgång till dem.

Ska jag skriva in kontaktuppgifter till alla i kommunen som ger stöd?
Tänk på att den som läser informationen lätt ska kunna komma till rätt person, och fyll i kontaktuppgifter därefter. 

Vad är det jag kan anpassa i infogeneratorn?
Du kan välja vilka texter du vill översätta och vilka kontaktuppgifter som ska visas med varje text. Du kan välja vilka språk du behöver texterna på, ett eller flera. Du kan inte ändra i själva innehållet i texten.