Det här är Infogeneratorn

Infogeneratorn är ett gratis verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten vänder sig framför allt till dig som arbetar inom kommun, landsting eller idéburen sektor.

Hur du använder Infogeneratorn

Med hjälp av Infogeneratorn kan du som arbetar med föräldraskapsstöd och/eller våldsutsatta ta fram anpassad och kvalitetssäkrad information. Med några enkla knapptryck kan du få fram korrekt information på flera olika språk. Informationen, som du får ut som pdf och html, kan du sedan publicera på en hemsida, skriva ut och ge till en klient eller lägga i väntrummet.

Så här gör du:

Välj sakområde

I det här steget väljer du det sakområde som är relevant för din verksamhet. Du kan bara välja ett sakområde åt gången.

I Infogeneratorn finns information om sex olika sakområden:

 • Föräldraskapsstöd
 • Könsstympning
 • Människohandel
 • Prostitution
 • Tvångsäktenskap
 • Våld i nära relationer

Välj målgrupp

I det här steget väljer du målgrupp. Du kan välja en eller flera målgrupper. När du klickar på "Visa text" så ser du den text som översätts. Texten ser olika ut beroende på målgrupp.

Välj insatser

I det här steget väljer du de insatser som målgruppen kan få från din verksamhet. Du kan välja en eller flera insatser för varje målgrupp. Exempel på insatser är rådgivning, mötesplatser, stödchatt, skydd och tillfälligt boeende, stöd i kontakt med kommun och myndigheter eller kontaktperson mfl. 

Fyll i kontaktuppgifter

I det här steget fyller du i kontaktuppgifter till din verksamhet. De kommer sedan komma med i informationen som genereras. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter för alla målgrupper där det är relevant.

OBS: Dina kontaktuppgifterna sparas inte på webbplatsen utan kommer endast finnas med i dokumenten som genereras till dig.

Du behöver inte fylla i kontaktuppgifter för att gå vidare.

Välj språk

I det här steget väljer du språk. Du måste välja språk för alla målgrupper.

I infogeneratorn hittar du information på olika språk: (Alla sakområden finns inte översatt på alla språk, men på de flesta språk)

 • Engelska
 • Albanska
 • Amhariska
 • Arabiska
 • Bulgariska
 • Dari
 • Finska
 • Franska
 • Jiddisch
 • Litauiska
 • Lulesamiska
 • Meänkieli
 • Nordsamiska
 • Persiska
 • Polska
 • Romani Arli
 • Romani Lovari
 • Romani Kelderash
 • Rumänska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Sydsamiska
 • Thai
 • Tigrinja
 • Turkiska

Klart – dina filer har genererats!

Filerna är du sedan fri att använda som du vill. Exempelvis kan du lägga in din organisations logga och ha dem i väntrummet, eller göra dem till en broschyr. Känn dig fri att anpassa filerna så att de blir användbara för er i er verksamhet.