Läs mer om att

I det här steget väljer du målgrupp. Du kan välja en eller flera målgrupper. När du klickar på "Visa text" så ser du den text som översätts. Den texten ser olika ut beroende på målgrupp. 

Välj målgrupp

Känner du igen dig?

Människohandel kan vara olika saker. Det kan vara att någon har hjälpt dig till ett annat land och att du måste arbeta för att betala av skulden för resan. Det kan också vara att du måste sälja sex för att försörja dig och någon annan. Människohandel är olagligt i Sverige.

Du som är utsatt för människohandel kan vara med om att

  • någon håller koll på vart du går, vad du gör och hur mycket pengar du tjänar
  • någon har hjälpt dig att komma till Sverige och att du måste betala av skulden för resan
  • någon säger åt dig att stjäla, tigga eller ha sex med andra mot betalning
  • du inte får bestämma själv över pengarna du tjänar
  • någon annan har hand om ditt pass eller ID-kort
  • du känner att du måste sälja sex efter att ha genomgått en religiös ritual eller träffat en präst
  • någon hotar med att vara elak mot din familj eller skada din släkt om du inte gör som den säger.
  • någon hotar dig eller skadar dig om du inte gör som den säger.

Det är ofta svårt att ta sig ur människohandel. Ibland kan det vara någon som du från början tycker om och litar på, som sedan pressar, övervakar eller lurar dig. När du vill ta dig ur din situation får du ofta höra att du har skulder att betala av, eller så blir du hotad och vågar inte fråga någon om hjälp.

Människohandel är förbjudet

Det är aldrig ditt fel om du är utsatt för människohandel! Människohandel är olagligt i Sverige. Ingen har rätt att bestämma över dig och din kropp. Det är inte förbjudet att sälja sex i Sverige, men däremot är det förbjudet att tvinga någon annan att göra det. Det är förbjudet att köpa sex.

Du har rätt till skydd och stöd

Du som är utsatt kan få skydd och stöd från samhället. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan till exempel få någon att prata med eller få ett säkert och tryggt boende. Du har möjlighet att få tolk. Du kan få hjälp att återvända till ditt hemland.

Du kan alltid kontakta de här organisationerna för hjälp:

Din kommun
Du kan alltid kontakta den kommun du befinner dig i. Du kan också kontakta vårdcentral, ungdomsmottagning eller polisen.

Polisen
Telefon 114 14. Ring alltid 112 om det är akut.
www.polisen.se

BRIS 116 110
Stödtelefon för dig som är ung. Du kan även att chatta och maila. Du kan vara anonym.
www.bris.se

1000 möjligheter
En stödchatt för unga där du kan prata om hur du mår.
http://1000mojligheter.se/

Rädda barnen 0200-77 88 20
En stödtelefon för dig som är ung och ny i Sverige. Du kan vara anonym. De som svarar pratar många språk.
www.rb.se/helpline

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
En telefonlinje för dig som upplevt hot eller våld. Du kan ringa dygnet runt. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. Samtalen kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym.
www.kvinnofridslinjen.se

Mikamottagningen Göteborg 020-32 73 28
En verksamhet som kan ge dig samtal, stöd och praktisk hjälp. Du som har fått ersättning för att ha sex eller skadar dig med sex kan vända dig till Mikamottagningen. Du kan vara anonym.
mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se

Mikamottagningen Stockholm 08-508 25 501
En verksamhet som kan ge dig samtal, stöd och praktisk hjälp. Du som har fått ersättning för att ha sex eller skadar dig med sex kan vända dig till Mikamottagningen. Du kan vara anonym.
http://www.stockholm.se/mikamottagningen

KST Malmö 020-35 40 40
En verksamhet som kan ge dig samtal, stöd och praktisk hjälp. Du som har fått ersättning för att ha sex eller skadar dig med sex kan vända dig till KST. Du kan vara anonym.
kst@malmo.se

NMT – nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel 020-390 000
NMT kan hjälp dig hitta rätt person för hjälp och stöd.
www.nmtsverige.se

Plattformen Civila Sverige mot människohandel
En organisation som kan hjälpa dig som är utsatt.
Kontakta dem via e-post: info@manniskohandel.se

Frälsningsarmén 08-562 282 00
En kyrka med ett stort socialt arbete. Gå till Frälsningsarmén i staden där du är, eller ring eller e-posta dem för att få hjälp.
manniskohandel@fralsningsarmen.se