Läs mer om att

I det här steget väljer du målgrupp. Du kan välja en eller flera målgrupper. När du klickar på "Visa text" så ser du den text som översätts. Den texten ser olika ut beroende på målgrupp. 

Välj målgrupp

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
 • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
 • Tvingar dig till något sexuellt
 • Tar kontrollen över din ekonomi

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.
Vid akut fara, ring alltid 112.

Ung och utsatt för våld i en nära relation

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en förälder som utsätter ett barn. Ibland är det ett syskon. Det kan också vara andra släktingar. Det kanske är någon du är ihop med. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
 • Hotar att skicka iväg dig eller kasta ut dig hemifrån, eller låser in dig hemma
 • Tvingar dig till något sexuellt
 • Tvingar dig att följa vissa regler för att skydda familjens rykte
 • Använder våld mot någon annan i familjen

Du har rätt till skydd och stöd

Det är vanligt att bli orolig och ledsen när man är utsatt för våld. Det är viktigt att prata om det med någon som lyssnar och vill hjälpa. När någon under 18 är utsatt är det alltid de vuxnas ansvar. Hos socialtjänsten kan du få hjälp med stöd, skydd och praktiska saker.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Stödsamtal med din familj för att få hjälp att hantera konflikter

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym och behöver inte berätta vad du heter eller var du bor.

Vid akut fara, ring alltid 112

Känner du igen dig?

Ibland blir ett barn utsatt för våld av sina föräldrar, sina syskon eller sin släkt. Det kan göra att man blir rädd och känner sig otrygg.

Våld kan till exempel vara att

 • någon slår eller knuffar dig
 • någon är elak och säger elaka saker så att du blir ledsen
 • någon tar på din kropp fastän du inte vill
 • någon har sönder saker hemma.

Det är också våld om en förälder är dum mot den andra, eller om ens förälder gör dumma saker mot ens syskon. Även om ingen är dum direkt mot dig utan bara mot varandra så kan det vara väldigt jobbigt. Det kan ge en klump i magen eller göra så att du känner dig otrygg och rädd.

Vuxna tror ibland att barn inte förstår vad som händer hemma. Men barn märker ofta om någon inte mår bra eller om någon är elak.

Du har rätt till ett liv utan våld

När någon är dum är det lätt att tänka att det är ens eget fel. Men kom ihåg att det aldrig är ditt fel om någon i din familj eller släkt slår dig eller är elak.

Du har rätt att få stöd och hjälp. Det kan vara att få någon att prata med, att träffa andra som också varit med om samma sak, eller att få hjälp om situationen blir farlig.

Är du orolig för ett barn som far illa?

Att uppleva våld kan innebära att:

 • Bli utsatt för våld (allt från slag, knuffar, sexuellt våld, trakasserier och hot till känslomässig avvisning)
 • Se eller höra våld
 • Se våldets tecken (till exempel blåmärken, trasiga saker, rädsla)
 • Känna av stämningen i hemmet

De flesta barn är medvetna om vad som händer i familjen även om anhöriga inte tror det. Barn märker fort om någon närstående inte mår bra, men de berättar inte alltid om sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan istället visa sig i lek eller på annat sätt i deras beteende.

Gör en orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder situationen, ger stödsamtal och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vissa yrkesverksamma är skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan. Det gäller exempelvis dig som arbetar i skolan, sjukvården eller på polisen.

Stöd och hjälp till barn som upplevt våld

Hos socialtjänsten kan barnet och dess anhöriga få hjälp. Exempelvis:

 • Stödsamtal
 • Gruppverksamhet för barn
 • Stöd i föräldrarollen för barnens bästa
 • Kontaktperson eller kontaktfamilj
 • Andra åtgärder om situationen blir akut, exempelvis jourhem

Vid akut fara, ring alltid 112.

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

 • Har du svårt att kontrollera din ilska?
 • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?
 • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
 • Har du knuffat, slagit eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
 • Är du rädd att du ska gå över gränsen?

Det finns stöd att få. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
 • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Vid akut fara, ring alltid 112

Du kan alltid kontakta följande organisationer för hjälp:

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot eller våld. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym.
www.kvinnofridslinjen.se

 

BRIS 116 110
Stödtelefon för dig som är ung. Det går även att chatta eller mejla. Du kan vara anonym.
www.bris.se

 

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16
Stödtelefon för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och utsatt för brott eller våld.
www.rfsl.se/brottsoffer/

 

Terrafem 020-52 10 10
Stödtelefon för dig som är utsatt för våld. Du kan få stöd på många olika språk. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym.
www.terrafem.org

 

Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Stödtelefon för dig som utsatts för brott. Du kan ringa även om du inte pratar svenska.
www.boj.se