Läs mer om att

I det här steget väljer du målgrupp. Du kan välja en eller flera målgrupper. När du klickar på "Visa text" så ser du den text som översätts. Den texten ser olika ut beroende på målgrupp. 

Välj målgrupp

Är du förälder eller annan vuxen och har en föräldraroll till barn 0-17 år?

Vill du ha råd och stöd i din föräldraroll?

Du som är förälder är viktig för ditt eller dina barns utveckling och hälsa. Att vara förälder innebär ofta både glädje och oro och ibland behövs information eller vägledning i föräldrarollen. Alla föräldrar kan få stöd när barnen är mellan 0 och 17 år.

Det är förstås du som förälder som känner ditt barn bäst. Men det kan vara skönt att veta var du kan få stöd, ifall det skulle behövas. Stöd i föräldraskapet kan vara att få råd och vägledning om olika frågor utifrån ditt behov. Exempelvis:

 • gränssättning
 • barn och internet
 • anknytning till sitt barn
 • relationen till andra föräldern eller till andra vuxna
 • kost och hälsa
 • skolrutiner
 • tobak
 • alkohol och droger
 • fritidsaktiviteter

Det kan också vara att få träffa andra föräldrar och dela tankar och erfarenheter om barnens uppfostran och om föräldrarollen.

Alla som har en föräldraroll till ett barn kan få stöd. Exempelvis:

 • föräldrar
 • bonusföräldrar
 • nära släktingar
 • familjehemsföräldrar
 • kontaktperson
 • annan närstående vuxen